For Corporate Finance Etusivu For Corporate Finance Palvelut Yhteystiedot

Yritysjärjestelyt

For Corporate Finance hoitaa yrityskaupan kokonaisuutena. Kaikkea ei tehdä itse. Osa tarvittavista palveluista ostetaan alueen parhailta kumppaneilta, jotta varmistetaan onnistunut lopputulos. For Corporate Finance varmistaa kuitenkin yrityskaupan jokaisen vaiheen.
Lue lisää: Yrityksen myynti | Yrityksen osto

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset ja
Private Placement -sijoitukset

Yritys tarvitsee oman pääoman ehtoista rahoitusta usein voimakkaan kasvun tai uudelleenjärjestelyiden takia. Tällaisissa tilanteissa yrityksen ja sen omistajien tarvitsee ja kannattaa turvautua ulkopuolisiin oman pääoman ehtoisiin rahoittajiin.
Lue lisää: Oman pääoman ehtoiset sijoitukset ja Private Placement -sijoitukset

Sukupolvenvaihdos

For Corporate Finance suunnittelee sukupolvenvaihdoksen yhdessä nykyisten omistajien ja jatkajien kanssa. Tällöin selvitetään nykyisten omistajien tilanne ja toiveet ratkaisujen osalta.
Lue lisää: Sukupolvenvaihdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuvonanto

Investointiratkaisut

Palvelu tarjoaa ratkaisuja investointien rahoitukseen, ennusteiden tekemiseen ja rahoitukseen liittyvien esitysmateriaalien tekoon, kilpailutukseen ja neuvottelutilanteisiin.

Rahoitusrakenteet

Palvelu ratkaisee yrityksen rahoitusrakenteiden ongelmia uuden rahoituksen ja nykyisten rahoitusratkaisujen muokkauksen osalta. For Corporate Finance palvelee yrityksiä ja rahoittajia myös rahoituksen ongelmatilanteissa, joissa yritys ja rahoittajat ovat erimielisiä tulevista ratkaisuista. Ulkopuolinen rahoituksen ja yritystoiminnan tuntija saavuttaa ongelmatilanteissa helpommin ratkaisun, jos tilanne on vaikeutunut. Palvelu tarjoaa yrityskohtaisen rahoituksellisen ratkaisuehdotuksen, tarvittavat toimenpiteet ja niiden sen seurantavälineet. 

Analyysitoiminta

For Corporate Finance tekee toimiala- ja yritysanalyysejä rahoittajille. Palveluiden avulla saadaan myös lisää kohdennettua markkina- ja asiakastietoa yrityksestä tai toimialan tilanteesta.

Arvonmääritys

For Corporate Finance tekee yritysten arvonmäärityksiä kuhunkin liiketoimintaan soveltuvimmalla menetelmällä. Arvonmääritys ei perustu ainoastaan tilinpäätösanalyysiin vaan siinä huomioidaan liiketoiminnan luonne ja ao. yrityksen tilanne sekä näkymät. Pk-yritysten osalta täytyy myös erityisesti huomioida yrityksen toiminnan riippuvaisuus nykyjohdosta. Yritysten yleinen hintataso huomioidaan niin ikään arvostusta määritettäessä.